เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2566 เปิดรับสมัคร 1 ก.พ. - 20 เม.ย. 66

โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2566 
**เปิดรับสมัครในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ - วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566
**ผู้สนใจสมัครได้ทางเว็บไซต์ https://www.si.mahidol.ac.th/th/division/education/PracticalNurse66/index.asp

**อ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.educationsi.sicsc.net/attachments/article/687/290120211033.pdf
สอบถามรายละเอียดได้ที่ โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล โทร. 0 2419 6465-6 (ในเวลาราชการ)
Facebook : โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลศิริราช  คลิก>>https://www.facebook.com/pn.siriraj