กิจกรรมวันเด็ก 2566 @พิพิธภัณฑ์ศิริราช

        พิพิธภัณฑ์ศิริราช ขอเชิญชวนน้อง ๆๆ ร่วมกิจกรรมวันเด็ก 2566 @พิพิธภัณฑ์ศิริราช โดยในปีนี้จัดกิจกรรมเน้นให้เยาวชน ได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติผ่านฐานกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสร้างการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ที่เพิ่มทักษะการเรียนภายนอกห้องเรียน ในห้วข้อ “ผจญภัยไปกับกระเบนน้อย” มุ่งเน้นปลูกฝังให้เยาวชน รับรู้ประวัติศาสตร์ชาติ และพื้นที่ธนบุรี โรงพยาบาลศิริราช สถานีรถไฟธนบุรี ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ณ พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน ตั้งแต่ 9.00 -14.00 น.

        พบกับกิจกรรม

        - Workshop: แต่งโลกสวยด้วยสี วาดภาพระบายสี

        - ชมวิดิทัศน์ “ผจญภัยไปกับเบนน้อย”

        - Workshop: ชวนน้องทาพวงกุญแจเบนน้อย

        - Workshop: โดนัทหรรษาด้วยมือน้อย

        - Workshop: พาน้องปลูกรักษ์ ผักสวนครัว

        - ซุ้มขนม และเครื่องดื่ม

        กำหนดการ

        - 09.00 น. เปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 “ผจญภัยไปกับกระเบนน้อย” @พิพิธภัณฑ์ศิริราช

        - 09.10 – 14.00 น. เปิดฐานกิจกรรมทุกฐาน ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเล่นในแต่ละฐาน

        - 14.00 น. ปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566

        **หมานเหตุ

        - ซุ้มขนมและเครื่องดื่ม เปิดให้บริการ 11.00 น. เป็นต้นไป จนเสร็จสิ้นกิจกรรม

        สอบถามเพิ่มเติม หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช โทร. 0 2419 2617, 0 2419 2601