การบรรยายหัวข้อ “การขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน” Fcaebook Live :sirirajpr

        ขอเชิญบุคลากรศิริราชรับชมถ่ายทอดสดการบรรยายหัวข้อ “การขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน” โดยคุณขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย  ในวันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา เวลา 12.00 - 13.00 น. ถ่ายทอดสดผ่าน Siriraj​ Channel​ช่อง56 SIBN​ และ FB Live : sirirajprคลิก>>https://www.facebook.com/siriraj