กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ในหัวข้อ เสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงด้วยวัคซีนป้องกันโรค

        คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล โดยภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (Promotion & Prevention หรือ P&P) ในหัวข้อ เสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงด้วยวัคซีนป้องกันโรค ในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 12.00 - 16.00 น. ณ โถงอาคารศรีสวรินทิรา ชั้น G รพ.ศิริราช

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมกิจกรรม คลิก>> https://forms.gle/2fjNKNpuCbkZqGQu8 

รับรมผ่านOnline ได้ที่ SIBN คลิก>> https://www.si.mahidol.ac.th/metc/webstan/iptv/index.html  Facebook:Preventive Medicine Siriraj คลิก>> https://www.facebook.com/Sipv.Siriraj

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยการศึกษา ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม โทร. 0 2414 0779, 08 1889 7886 หรือ E-mail : sipv.edu@gmail.com