การประชุม SNAC (Siriraj Neuroscience Annual Conference) ครั้งที่ 12 ซึ่งปีนี้ Theme เรื่อง "Essential in Common Neurological IPD Consultations" ระหว่าง 19-20 ม.ค.66

         คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ภาควิชาอายุรศาสตร์ สาขาวิชาประสาทวิทยา ขอเชิญชวนอายุรแพทย์, แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไ ปและประสาทแพทย์ เข้าร่วมประชุมอบรมใน SNAC (Siriraj Neuroscience Annual Conference) ครั้งที่ 12  ซึ่งปีนี้กำหนด Theme เรื่อง  "Essential in Common Neurological IPD Consultations"  ระหว่างวันที่ 19 - 20 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมวีกิจ วีรานุวัตติ์ ตึกอัษฎางค์ ชั้น 3 - 4 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบ hybrid(on-site + virtual) หรือ virtual only ทั้งสองแบบสามารถเข้าดู Video on demand ย้อนหลังได้ 1 เดือน

        ลงทะเบียนได้ตั้งเเต่วันนี้ คลิก>> https://www2.si.mahidol.ac.th/sirirajconference/event/sm/content/3045/TH/31091?fbclid=IwAR1HuRJaXGGr2WbcjAYMepHeoRUGttT8Yp3-mFbLJl122CjKtDTpBMl3gag

        สอบถามรายละเอียดได้ที่ ภาควิชาอายุรศาสตร์ สาขาวิชาประสาทวิทยา ตึก 72 ปี ชั้น 4 ตะวันออก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โทร 0 2419 7101-2