พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในศุภมงคลสมัยขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2566

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 99 รูป เนื่องในศุภมงคลสมัยขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2566  ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โรงพยาบาลศิริราช
 
กำหนดการ
 
เวลา 06.50 น.   - ประธาน ที่ปรึกษา ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ร่วมงานพร้อมกัน
                          ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
เวลา 07.00 น.   - ประธาน ที่ปรึกษา ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ร่วมงานร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 99 รูป
                         - ประธาน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
                         - พระสงฆ์อนุโมทนา
                         - ประธานกรวดน้ำ
                         - ประธานกราบลาพระรัตนตรัย และกราบลาพระสงฆ์
                         - ประธาน กล่าวอวยพรปีใหม่
                         - เสร็จพิธี