การประชุมวิชาการ “Thingsneed to know in head, neck and breast before Board Examination”

        สาขาวิชาศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และเต้านม ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล กำหนดจัดการประชุมวิชาการ “Thingsneed to know in head, neck and breast before Board Examination” ในวันที่28 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 รพ.ศิริราช สอบถามรายละเอียดได้ที่ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และเต้านม โทร. 0 2419 8073 ,0 2419 8016