การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 7/2565 เรื่อง “R2I นวัตกรรมทุนรูปแบบใหม่ ตอบโจทย์การสร้าง Prototype เพื่อพัฒนางานสู่การต่อยอด R2R”

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้ารับชมการถ่ายทอดสด การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 7/2565 เรื่อง “R2I นวัตกรรมทุนรูปแบบใหม่ ตอบโจทย์การสร้าง Prototype เพื่อพัฒนางานสู่การต่อยอด R2R” วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 เริ่มถ่ายทอดเวลา 13.00 น. ถ่ายทอดสดด้วยสัญญาณภาพ/เสียงผ่านระบบเน็ตเวิร์ค (SiBN) และ Zoom Webinar 

📍 ลงทะเบียนเข้าชมได้ที่ https://forms.gle/mjwZJzbftyhnZr876 หรือ Scan QR Code ในกำหนดการหรือโปสเตอร์ที่แนบมาด้วยนี้ ภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2565 (หมายเหตุ: Meeting ID จะส่งให้ทาง E-mail ที่ลงทะเบียน) 

📍 และสามารถเข้าชมการถ่ายทอดสดได้ทางเว็บไซต์ www.si.mahidol.ac.th/metc/webstan/iptv/index.html  หรือคลิก Banner/Poster การประชุมจากหน้าเว็บไซต์งานพัฒนาคุณภาพ จะทำการ Link ไปยังหน้าการถ่ายทอดทันทีค่ะ

☎️ กรณีที่ไม่สามารถเข้าชมตามข้อแนะนำข้างต้นได้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาคุณภาพ คณะฯ โทร. 98776, 98764