เชิญชมนิทรรศการภาพวาด “สรรค์ศิลป์ศิริราชเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” ระหว่างวันที่ 4 - 23 ธ.ค. 65

        ชมรมสรรค์ศิลป์ศิริราช งานสร้างเสริมสุขภาพ และ งานคุณธรรมและจริยธรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  ขอเชิญเข้าร่วมชม นิทรรศการภาพวาด “สรรค์ศิลป์ศิริราชเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” จัดแสดงภาพวาดโดยกลุ่มศิลปินที่มีชื่อเสียง สมาชิกชมรมฯและศิลปินจิตอาสา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 23 ธันวาคม 2565 ณ บริเวณโถงประชาสัมพันธ์ ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ 

        ทั้งนี้ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากการจำหน่ายภาพวาด กระเป๋าผ้า และเสื้อยืด เพื่อสมทบทุนศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล 

        หมายเหตุ สามารถนำใบเสร็จจากการซื้อสินค้าภายในงานไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า