พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

        คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

        พิธีทำบุญตักบาตร

        - เวลา 06.50 น. - ประธาน ที่ปรึกษา ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ร่วมงาน พร้อมกัน ณ ลานทางเดินบริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

        - เวลา 07.00 น. - ประธาน ที่ปรึกษา ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ร่วมงานร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 99 รูป

                                 - ประธาน ที่ปรึกษา ผู้บริหาร เข้านั่งประจำที่ในพิธี

                                 - พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป ขึ้นนั่งอาสน์สงฆ์

                                 - ประธาน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

                                 - เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล

                                 - พระสงฆ์ให้ศีล จบ

                                 - ประธานในพิธี ถวายเครื่องไทยธรรม

                                 - พระสงฆ์อนุโมทนา

                                 - ประธานกรวดน้ำ

                                 - ประธานกราบลาพระรัตนตรัย และกราบลาพระสงฆ์

                                 - เสร็จพิธี

        พิธีถวายราชสดุดี และถวายบังคม

                                 - ประธาน จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

                                  (ผู้ร่วมพิธีลุกขึ้นยืนและถวายความเคารพ)

                                 - ประธานถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

                                  (ผู้ร่วมพิธีลุกขึ้นยืนและถวายความเคารพ)

                                 - ประธาน กล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

                                 - ประธาน ที่ปรึกษา ผู้บริหาร และผู้ร่วมงานทุกท่าน ถวายบังคม

                                 - เสร็จพิธี

>>คลิกดาวน์โหลดกำหนดการ

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด