งานลอยกระทง ประจำปี 2565 “ศิริราชสืบสานประเพณีไทย ลอยกระทง สุขสดใส ต่างวัย หัวใจเดียวกัน”

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม ในงานลอยกระทง ประจำปี 2565 “ศิริราชสืบสานประเพณีไทย ลอยกระทง สุขสดใส ต่างวัย หัวใจเดียวกัน” ซึ่งจัดขึ้นในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07.00 – 17.35 น. ณ โรงพยาบาลศิริราช

ภาคเช้า (การประกวดกระทง)
ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

          07.00 น.                - ลงทะเบียนประกวดประดิษฐ์กระทง (ทีมละไม่เกิน 6 คน)
          08.00 - 12.00 น.    - ประกวดประดิษฐ์กระทง 
          12.00 - 13.00 น.    - กรรมการให้คะแนนตัดสินการประกวดประดิษฐ์กระทง      

ภาคบ่าย (การประกวดนางนพมาศศิริราช และแต่งกายงาม)
ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี  

          10.00 - 12.30 น.    - ลงทะเบียนประกวดนางนพมาศศิริราชและการแต่งกาย
                                         ณ ห้องจุฬาภรณ์ ตึกสยามมินทร์ ชั้น 2                                      
          12.00 น.                - วงดนตรีคุณข้าวฟ่าง The Voice เล่น (สลับกับการประกาศเชิญชวน)
          13.00 น.                - ประธานกล่าวเปิดงาน และปล่อยกระทงหน้าเวที
          13.20 น.                - ประกวดแต่งกายงามชาย - หญิง
          14.00 น.                - ประกาศผลการประกวดประดิษฐ์กระทง
                                         ประเภทสวยงามและประเภทความคิดสร้างสรรค์ พร้อมมอบรางวัล
                                      - ประกาศผลแต่งกายงามงามชายและหญิง พร้อมมอบรางวัล
          14.20 น.                - ประกวดนางนพมาศศิริราช รอบที่ 1 (เดินโชว์และแนะนำตัวเองสั้นๆ)
          15.15 น.                - การแสดงรำกลองยาว
          15.30 น.                - ประกาศผลการประกวดนางนพมาศศิริราช (เข้ารอบ 10 คน)
                                         พร้อมเดินโชว์และแสดงความสามารถพิเศษ (คนละไม่เกิน 2 นาที)
                                         เพื่อให้คณะกรรมการให้คะแนนในรอบที่ 2
          16.30 น.                - ฟังเพลงเพราะๆ จากเหล่าอาจารย์ศิริราช ช่วงที่ 1
          16.30 น.                - ประกาศผลแต่งกายงามชายและหญิง พร้อมมอบรางวัล
          16.45 น.                - ประกาศผลการประกวดนางนพมาศศิริราช รอบ 5 คนสุดท้าย
                                         พร้อมเดินโชว์และตอบคำถาม
         17.15 น.                - ฟังเพลงเพราะ ๆ จากเหล่าอาจารย์ศิริราช ช่วงที่ 2
         17.30 น.                - ประกาศผลตำแหน่งขวัญใจศิริราชและผู้ชนะการประกวดนางนพมาศศิริราช
         17.35 น.                - ประธานกล่าวปิดงานและถ่ายภาพร่วมกัน

กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยกิจกรรมพิเศษและสนับสนุน งานกิจการพิเศษและองค์กรสัมพันธ์ ตึกอำนวยการ ชั้น 1    โทร. 0 2419 7655 และ 0 2419 9272 ในวันและเวลาราชการ  โทรสาร 0 2412  1995

คลิก>>หลักเกณฑ์และใบสมัครการประกวดประดิษฐ์กระทง 

คลิก>>หลักเกณฑ์และใบสมัครการประกวดแต่งกายงามตามวัฒนธรรมไทย

คลิก>>หลักเกณฑ์และใบสมัครการประกวดนางนพมาศศิริราช

คลิก>>ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับเงินสนับสนุนการประกวดฯ