ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องใน "วันพยาบาลแห่งชาติ"

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล ขอเชิญร่วมกิจกรรมเพื่อ “ถวายราชสดุดี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สืบสานพระปณิธาน เพื่อสุขภาวะของปวงประชาชน” เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ   ในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565  เวลา 09.00 - 14.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  (บางกอกน้อย) กิจกรรมในงานประกอบด้วย

          • ตรวจสุขภาพเบื้องต้น วัดความดันโลหิต ชั่งน้ำหนัก ประเมินดัชนีมวลกาย

          • สอน สาธิตการตรวจเต้านมด้วยตนเอง

          • ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพกายสุขภาพใจแก่ประชาชนทุกช่วงวัย

          • ให้คำแนะนำการดูแลตนเองเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนหลังติดเชื้อโควิด-19

          • ให้คำปรึกษาเรื่องการนอน

          • นวดแผนไทยเพื่อผ่อนคลาย

          ทุกกิจกรรมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย