งานศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ ปีที่ 6 “ในหลวงผู้ทรงสถิตในดวงใจ” Facebook Live : sirirajpr

คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมงานศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ ปีที่ 6 “ในหลวงผู้ทรงสถิตในดวงใจ” ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 06.30 – 14.00 น. ณ โรงพยาบาลศิริราช  เเละรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live : sirirajpr ตั้งเเต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป
 
โอกาสนี้ พิพิธภัณฑ์ศิริราช ขอเชิญชมนิทรรศการและภาพยนตร์อันทรงคุณค่าในความทรงจำ เนื่องในวันศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ ณ พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน ระหว่างวันที่ 13 - 20 ตุลาคม 2565
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : พิพิธภัณฑ์ศิริราช
 
กำหนดการ งานศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ ปีที่ 6 “ในหลวงผู้ทรงสถิตในดวงใจ”
 
ณ ประตูท่าน้ำศิริราช (ประตู 8) – ตึกศรีสังวาลย์
06.30 - 07.20 น.      - ผู้บริหารคณะฯ บุคลากร ประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 50 รูป
                                  เพื่ออุทิศถวายเป็น พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
                                  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   
 
ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
07.20 - 07.50 น.      - พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์  10 รูป สวดพระพุทธมนต์ และสวดสดับปกรณ์
                                  ผู้บริหารถวายปิ่นโตพร้อมภัตตาหารอาหารคาว-หวาน จำนวน 10 เถา 
08.00 น.                  - เคารพธงชาติ
08.10 - 08.30 น.      - พิธีถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
                                  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
                                - ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
                                  นำกล่าวสดุดี และถวายความอาลัย
 
ณ บริเวณศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี
09.00 – 10.40 น.      - พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ และสวดสดับปกรณ์ อุทิศถวายเป็น
                                   พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
                                   บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่
                                   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
                                   สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
                                   และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
                                  - เจริญจิตตภาวนา 9 นาที อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่
                                   พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
                                   (จากนั้นถวายจตุปัจจัยไทยธรรม)
12.30 – 14.00 น.       - ปาฐกถาเทิดพระเกียรติ  โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา 
                                  - คณบดีกล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึก
                                  * กิจกรรมบริเวณ ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live : sirirajpr
 
โอกาสนี้ พิพิธภัณฑ์ศิริราช ขอเชิญชมนิทรรศการและภาพยนตร์อันทรงคุณค่าในความทรงจำเนื่องในวันศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ ณ พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน ระหว่างวันที่ 13 - 20 ตุลาคม 2565 รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : พิพิธภัณฑ์ศิริราช