กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯ เนื่องใน"วันมหิดล" 24 กันยายน

        เนื่องใน "วันมหิดล" วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” และเจ้าฟ้าทหารเรือผู้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจบังเกิดเป็นคุณประโยชน์ต่อวงการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศเป็นอเนกนานัปการ โดยคณะ ฯ กำหนดการจัดกิจกรรม ในวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 ณ โรงพยาบาลศิริราช ดังนี้

        - เวลา 06.00 – 11.00 น.  พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

        - เวลา 08.00 น. พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ ห้องจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์ ชั้น 2

        - เวลา 09.00 น. ปาฐกถาเทิดพระเกียรติเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2565 เรื่อง “น่าน แซนด์บอกซ์” โดย นายบัณฑูร ล่ำซำ ประธาน บมจ. ธนาคารกสิกรไทย  ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร  อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น G

        - เวลา 10.00 น. คณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล วางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

        - เวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี