“ศูนย์อาหารภายในโรงพยาบาลศิริราชปลอดกัญชา”

        ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรการดำเนินการการใช้สมุนไพรควบคุมกัญชาสารสกัดจากกัญชา กัญชง และพืชในตระกูล Cannabis ในพื้นที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในทุกศูนย์อาหารภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยตั้งเเต่วันที่ 1 กันยายน 2565เป็นต้นไป  “ศูนย์อาหารภายในโรงพยาบาลศิริราชปลอดกัญชา” ตามมาตรการของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและเป็นต้นแบบของสถานพยาบาลที่ปลอดการใช้สมุนไพรกัญชา สารสกัดจากกัญชา กัญชงและพืชในตระกูล Cannabis