กิจกรรมปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้...สมุนไพรกินดี ครั้งที่ 22 หัวข้อ “ปลูกดาวเรืองวันแม่ เบ่งบานวันพ่อ” ผ่าน Facebook Live

        ขอเชิญทุกท่านมาปลูกดอกไม้มงคลที่มีสีเหลืองไปกับกิจกรรมปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้...สมุนไพรกินดี ครั้งที่ 22 หัวข้อ “ปลูกดาวเรืองวันแม่ เบ่งบานวันพ่อ”

        หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับ บริษัท อีส เวสต์ ซีต จากัด (ศรแดง) ขอเชิญทุกท่านมาเรียนรู้การปลูกดอกไม้มงคลที่มีสีเหลือง นั่นคือ ดอกดาวเรือง ที่สามารถปลูกประดับตามบ้านเรือนให้สวยงาม แต่ดอกดาวเรืองไม่ได้ปลูกเพื่อความสวยงามเพียงอย่างเดียว แต่มีความเชื่อกันว่า ดาวเรือง เป็นดอกไม้มงคล เพราะสีเหลืองทองอร่ามของดอกดาวเรืองเปรียบเสมือนเงินทองที่เหมาะกับคนที่มีความเชื่อ “สายมูเตลู”

        มาร่วมเรียนรู้ขั้นตอนการปลูกดาวเรือง การดูแลรักษา และปัญหาหรือโรคพืชที่จะต้องเจอ รับฟังความรู้จากวิทยากรบริษัทศรแดง ที่มีประสบการณ์ มาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับดาวเรือง และขอเชิญชวนทุกท่านร่วมปลูกดาวเรืองในช่วงเดือนสิงหาคมเดือนของวันแม่ เพื่อที่ดอกดาวเรืองจะกลับมาเบ่งบาน เหลืองอร่าม ในเดือนธันวาคมเดือนของวันพ่อ พร้อมกันทั่วประเทศไทยอีกครั้ง เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และราลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อย่างหาที่สุดมิได้

        เตรียมตัวมาปลูกดาวเรือง พร้อมๆกันในวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00-16.00 น.

        ติดตามรับชมได้ทาง Facebook พิพิธภัณฑ์ศิริราช และร่วมสนุกใน Live พร้อมรับของรางวัลในกิจกรรมเหมือนเคย แล้วพบกันนะคะ