เปิดรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กและผู้ช่วยพี่เลี้ยงเด็ก จำนวน 2 อัตรา

        ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช เปิดรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กและผู้ช่วยพี่เลี้ยงเด็ก จำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเเละสมัครได้ที่ ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช อาคารหอพักพยาบาล 1 ชั้น 1 (ประตู 9) วันจันทร์ -ศุกร์ เวลา 09.00 - 14. 00 น. โทร. 0 2419 5722, 0 2419 7626