ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรม “การออกแบบแนวคิด” ส่งผลงานภายในวันที่ 31 ส.ค.นี้

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล โดยหน่วยวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ ขอเชิญบุคลากรศิริราชและผู้ที่สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวด นวัตกรรม “การออกแบบแนวคิด” ในการส่งเสริมการส่งต่อข้อมูลเรื่องยาอย่างครบวงจรในบทบาทของสหสาขาวิชาชีพ ในงาน RDU 2022 สัปดาห์ศิริราชร่วมใจส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ร่วมส่งผลงานการประกวดได้ตั้งเเต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2565 

        ดูรายละเอียดเเละส่งผลงานได้ที่ https://sites.google.com/mahidol.edu/rdu-week-2022/rdu-week-2022

        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ โทร. 0 2419 9005