การอบรมเรื่อง "เรามาทำความรู้จักกัญ....ชง ชา ลดน้ำตาลได้จริงหรือไม่" ผ่านทาง Zoom Application

        ศูนย์เบาหวานศิริราช ร่วมกับ สาขาวิชาการบริบาลผู้ป่วยนอก ภาควิชาอายุรศาสตร์, หน่วยพยาบาลด้านป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ งานการพยาบาลตรวจรักษาผู้ป่วยนอก ฝ่ายการพยาบาล, สาขาเวชศาสตร์การกีฬา ภาควิชาศัลยศาสตร์ออโธปิดิคส์และกายภาพบาบัด ขอเชิญผู้ที่มีควมเสี่ยงเบาหวาน ผู้เป็นเบาหวาน ผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1  ญาติ เเละผู้ดูเเลผู้เป็นเบาหวาน  รวมทั้งผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมในกิจกรรม “SiDM support group” เรื่อง  "เรามาทำความรู้จักกัญ....ชง ชา ลดน้ำตาลได้จริงหรือไม่"  ในวันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 08.40 - 11.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านทาง Zoom Application (เข้าร่วมอบรมฟรี)

        สำหรับผู้สนใจ พิมพ์ "สนใจเข้าร่วมอบรม" มาที่ Line : @sidmcenter สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เบาหวานศิริราช โทร. 0 2419 9568