โครงการเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเก็บข้อมูลสำหรับการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

        ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเก็บข้อมูลสำหรับการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ระหว่างวันจันทร์ที่ 29สิงหาคม - วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 619  อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 6 ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 

        >>คลิกลงทะเบียน><<

        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ (นางสาวกุนที พลรักดี) โทร. 0 2414 1898  เเละ E-mail : k.ponragdee@gmail.com