ขอเชิญร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2565

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญร่วมบุคลากร เเละ ประชาชน เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565  เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565  เวลา 07.00 น. ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

        พิธีทำบุญตักบาตร

          เวลา 06.50 น.        - คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของภาควิชาเเละหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมกัน ลานทางเดินบริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

          เวลา 07.00 น.        - ร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์

                                        - ประธาน จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย

                                        - พระสงฆ์อนุโมทนา 

        พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พิธีถวายพระพรชัยมงคล

        เวลา 07.30 น.         -  ประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายคำนับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

                                      - ประธานกล่าวอาศิรวาทถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล 

                                      - ผู้เข้าร่วมพิธีร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา 

                                      - ประธานในพิธี กล่าวนา “ทรงพระเจริญ” 3 ครั้ง และผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวตามพร้อมกัน 

                                      - ประธานในพิธี และผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ 

                                      - เสร็จพิธี 

        โอกาสนี้ ขอเชิญชวนผู้เข้าร่วมพิธีเเต่งกายเสื้อโทนสีเหลืองสุภาพเข้าร่วมพิธี