ขอเชิญบุคลากรศิริราชร่วมตอบเเบบสำรวจความผูกพันของบุคลากรคณะฯ ปี 2565 ได้ตั้งแต่วันนี้-31 ก.ค.65

        ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ขอเชิญบุคลากรศิริราชร่วมตอบเเบบสำรวจความผูกพันของบุคลากรคณะฯ ประจำปี 2565 ได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2565 ซึ่งบุคลากรศิริราชสามารถตอบแบบสำรวจได้ที่ Link ดังนี้

        สำหรับระดับผู้บริหาร คลิก>> https://bit.ly/si-engage-hd

        สำหรับระดับปฏิบัติการ คลิก>> https://bit.ly/si-engage-op

        เข้าเว็บไซต์ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คลิก>> https://www.si.mahidol.ac.th/th/division/hr/

        สำหรับการรับรหัสในการตอบแบบสำรวจที่ภาควิชา/สถาน/หน่วยงานโดยตรง (รหัสส่งผ่านระบบ E-Doc) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 99290, 99377