ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี 2565

         ฝ่ายวิจัย ขอประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี 2565 ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 15 รางวัล ทั้งนี้ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับโล่และเงินรางวัลในพิธีการมอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ในงานประชุมวิชาการ SICMPH2022
 
         ฝ่ายวิจัย ขอเชิญชวนบุคลากร เข้าร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลและร่วมฟังการเสวนาในหัวข้อ "สร้างแรงบันดาลใจอย่างไรให้ผลงานวิจัยประสบความสำเร็จ" ในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 - 14.30 น. ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช (SiMR)