การเปลี่ยนแปลงนโยบาย Google Workspace for Education สำหรับม.มหิดล @mahidol.edu @student.mahidol.edu จำกัดพื้นที่จำนวนท่านละ 4 GB ตั้งเเต่ 1 ก.ค.65เป็นต้นไป

        ฝ่ายสารสนเทศ ขอประชาสัมพันธ์บุคลากรและนักศึกษา คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ทุกท่าน โปรดทราบ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงนโยบาย Google Workspace for Education สำหรับมหาวิทยาลัยมหิดล @mahidol.edu @student.mahidol.edu

        สำหรับการเปลี่ยนแปลงนโยบาย Google Workspace for Education ซึ่งจากเดิม Google ให้บริการพื้นที่การใช้งานไม่จำกัด (Unlimited) โดยเปลี่ยนเป็นจำกัดพื้นที่ 100 TB ต่อสถาบันการศึกษา (Pooled Storage) โดยเฉลี่ยจากจำนวนผู้ใช้งานของมหาวิทยาลัยมหิดล ส่งผลให้พื้นที่การใช้งานของบุคลากรและนักศึกษาถูกจำกัดเหลือพื้นที่การใช้งานท่านละไม่เกิน 4 GB (@mahidol.edu) (@student.mahidol.edu) โดยมีผลตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2565 นี้เป็นต้นไป

        ทั้งนี้ บุคลากรและนักศึกษา ที่ใช้งาน Google Drive ภายใต้ (@mahidol.edu @student.mahidol.edu ให้ดำเนินการเตรียมการ ได้ดังนี้

        1. ตรวจสอบขนาดพื้นที่การใช้งานปัจจุบัน หรือ ที่ URL : https://drive.google.com/settings/storage  ( คู่มือการตรวจสอบ https://muit.mahidol.ac.th/pdf/gap/quota-gg-workspace.pdf )

        2. โอนย้ายข้อมูลออกจาก Google Workspace for Education ให้เหลือการใช้งานพื้นที่ไม่เกิน 4 GB

        3. ทางเลือก ในการโอนย้ายข้อมูล สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

        -  ดาว์นโหลดข้อมูล เก็บในพื้นที่ส่วนตัวอื่น ๆ เช่น PC / Notebook

        -  ทาการโยกย้ายไปไว้ยัง OneDrive ของ Microsoft Office 365 ซึ่ง บุคลากร/เจ้าหน้าที่/ นักศึกษา ที่ใช้ Email: mahidol.ac.th สามารถใช้งานได้ โดยมีพื้นที่ จำนวน 1 TB ต่อ account ซึ่งทางกองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีโปรแกรมและคู่มือวิธีการ โยกย้าย จัดเตรียมไว้แล้ว (คู่มือย้ายไฟล์ https://muit.mahidol.ac.th/pdf/gap/mover-io-appupdate26apr2565.pdf )

        ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ก่อนวันที่ 1 กรกฏาคม 2565 นี้ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานติดต่อได้ที่ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์. 0 2849 6022 Email : consult@mahidol.ac.th