ขอเชิญชวนบุคลากรเข้ารับการอบรม "โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกับพระภาวนาเขมคุณ วิ. (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี) ระหว่างวันที่ 1 - 8 ส.ค.65 ณ วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

        ชุมนุมพุทธธรรมศิริราช งานคุณธรรมและจริยธรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญชวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการอบรม "โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกับพระภาวนาเขมคุณ วิ. (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี) ครั้งที่ 12" ระหว่างวันที่ 1 - 8 สิงหาคม 2565 ณ วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
        - รับจำนวนจำกัด 60 คน
        -  รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2565
        -  ผู้ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา สามารถเข้าอบรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและไม่ถือเป็นวันลา
        -  ผู้ที่ใช้วันลาเองและบุคลากรที่ไม่ใช่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลต้องเสียค่าใช้จ่ายคนละ 2,000 บาท
        - ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : www.si.mahidol.ac.th/th/division/sivirtue
        ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานคุณธรรมและจริยธรรม อาคารชัยนาทนเรนทรานุสรณ์ ชั้น 1 โทร. 02-419-9435