ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานเข้าประกวดการออกแบบสัญลักษณ์ (Logo) ของศูนย์หลอดเลือดแดงใหญ่ศิริราช

        ขอเชิญชวนบุคลากรศิริราชเเละผู้สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดการออกแบบสัญลักษณ์ (Logo) ของศูนย์หลอดเลือดแดงใหญ่ศิริราช Siriraj Aortic Center เพื่อเป็นสัญลักษณ์ประจำโครงการฯ 

        **ร่วมส่งผลงานได้ทาง E-Mail : antra2931@gmail.com เเละ ประกาศผลทางลื่อประชาสัมพันธ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ เเละ คณะเเพทยศาตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

        **ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณอันตรา พ.ผลพิบูลย์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก ภาควิชาศัลยศาสตร์ โทร. 0 2419 7998