เปิดรับสมัครบุคลากรตำแหน่งแพทย์ ประจำหน่วยวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ จำนวน 1 อัตรา

        หน่วยวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ สานักงานคณบดี เปิดรับสมัครบุคลากรใหม่ ตำแหน่งแพทย์ ประจำหน่วย ฯ จำนวน 1 อัตรา  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 ยื่นเอกสารการสมัคร หรือสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ คุณตรีมนต์  ยังอยู่ E-mail : treemon.you@mahidol.edu โทร. 0 2419 2632