หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับทุนการศึกษาบุตร/ทุนช่วยเหลือกรณีบุตรพิการ ประจำปี 2565 ยื่นความประสงค์ขอรับทุนได้ตั้งเเต่วันนี้-30 มิ.ย.65

        ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ขอประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับทุนการศึกษาบุตร/ทุนช่วยเหลือกรณีบุตรพิการ ประจำปี 2565 เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบข้อมูลของเจ้าหน้าที่ ขอความกรุณาบุคลากรโปรดศึกษารายละเอียดและทำความใจก่อนดำเนินการตาม ได้ที่ บันทึกเอกสารเวียน เลขที่ อว.78.071/Eทบ1340/2565 โดยแสดงความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาบุตร/ ทุนช่วยเหลือบุตรกรณีบุตรพิการให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 99923

เว็บไซต์ :  https://www.si.mahidol.ac.th/th/division/hr/