ขอเชิญร่วมงาน SiCOE FORUM 2022 วันที่ 26-29 เม.ย.65

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลศิริราชครบ 134 ปี หน่วยสนับสนุนศูนย์บูรณาการความเป็นเลิศศิริราช จึงมีกำหนดจัดงาน SiCOE FORUM 2022 ในหัวข้อ Creating Sustainable Excellence, Together  ระหว่างวันที่ 26 - 29 เมษายน 2565 ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี เเละ โถงอาคาร ๑๐๐ ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ 

ในวันที่ 26 เมษายน 2565 จะมีพิธีมอบรางวัลแก่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา                                 

ในวันที่ 27-29 เมษายน 2565 เชิญพบกับกิจกรรมเวทีเสวนาความรู้สู่ประชาชน และนิทรรศการความเป็นเลิศที่จะทำให้ทุกท่านได้รู้จักศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ศิริราชทั้ง 15 ศูนย์ และเบื้องหลังการรักษาที่เป็นเลิศของโรงพยาบาลศิริราชมากยิ่งขึ้น ณ โถงอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ และบริเวณโถงศาลาศิริราช 100 ปี

เพื่อขับเคลื่อนและยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ศิริราชให้เป็นศูนย์ต้นแบบ บูรณาการความเป็นเลิศด้านการบริการทางการแพทย์ การวิจัย การศึกษา และเป็นการพัฒนานวัตกรรม เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน

ภายในงานจะได้พบกับเวทีเสวนาความรู้สู่ประชาชนและนิทรรศการความเป็นเลิศเพื่อให้ประชาชนทั่วไปและบุคลากรทางการแพทย์ได้รู้จักศูนย์บูรณาการความเป็นเลิศและมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ เกี่ยวกับโรคต่างๆ ทั้ง 15 ศูนย์ COEs

อีกทั้งเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาและการดำเนินงานของศูนย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งการบริหารจัดการภายในศูนย์ เพื่อเป็นต้นแบบมุ่งสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ยังมี

        - กิจกรรมร่วมสนุกภายในนิทรรศการ

        - ของรางวัลแจกอีกมากมาย

        - มุมถ่ายภาพสุดประทับใจ

ทั้งนี้สามารถรับชมการถ่ายทอดสดงาน SiCOE FORUM 2022 ผ่านทางเพจ facebook : SirirajPR  www.facebook.com/siriraj

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม