ร่วมบริจาคที่ "ศิริราชมูลนิธิ" สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ตลอดปี 2565

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคที่ "ศิริราชมูลนิธิ" สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ตลอดปี 2565
ร่วมบริจาคได้ที่... 
1.ศิริราชมูลนิธิ
- ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1 รพ.ศิริราช วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 07.30 - 17.30 น .วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
- รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ชั้น 2 โซน B ทุกวัน เวลา 09.30 – 15.30 น.
- ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ชั้น G วันจันทร์ – ศุกร์  เวลา 08.30 – 16.30 น. 
2.ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ประเภทกระเเสรายวัน หมายเลขบัญชี 016-3-00049-4 ชื่อบัญชี "ศิริราชมูลนิธิ"
3.สแกนผ่าน QR Code ผ่าน Application ธนาคารที่ท่านมีบัญชีเงินฝาก 
 
**หมายเหตุ ใบเสร็จรับเงินบริจาค  สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า โดยนำส่งหลักฐานการบริจาคเงิน พร้อมระบุ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เเละเลขบัตรประชาชน/เลขผู้เสียภาษี
มายังศิริราชมูลนิธิผ่านช่องทาง Line : @sirirajfoundation , E-mail : donate_siriraj@hotmail.com เเละFAX 0 2419 7687
สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศิริราชมูลนิธิ โทร. 0 2419 7658-60, 0 2419  7688 เเละ 0 2414 1414 หรือ Line: @sirirajfoundation