การประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 22

งานพัฒนาคุณภาพ ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 22 ซึ่งจัดโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) ภายใต้แนวคิดหลัก “Towards Scaling Up and Resiliencein Healthcare” ระหว่างวันที่ 8 - 11 มีนาคม 2565 รูปแบบการประชุมวิชาการเป็นแบบผสมผสาน(Hybrid Conference) 

เริ่มถ่ายทอดเวลา 08.00 - 16.30 น. สำหรับผู้สนใจลงทะเบียนสำรองที่นั่งในห้องประชุมฯ โดยสามารถ Scan QR Code  ที่อยู่ใน Poster 

ทั้งนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานพัฒนาคุณภาพ โทร. 98776 ต่อ 302-306 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Website งานพัฒนาคุณภาพ : www.si.mahidol.ac.th/th/division/soqd 

สำรองที่นั่งได้ที่!!! >>>> https://forms.gle/87TiHMbAqphjFsGh8

>>คลิกดูรายละเอียดกำหนดการ<<

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด