ชอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 1/2565 "บทเรียนจาก Reaccredited Advanced HA ครั้งที่ 2 เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"

        ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้ารับชมการถ่ายทอดสด การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 1/2565 "บทเรียนจาก Reaccredited Advanced HA ครั้งที่ 2 เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เริ่มถ่ายทอดเวลา 13.00 น. ถ่ายทอดสดด้วยสัญญาณภาพ/เสียงผ่านระบบเน็ตเวิร์ค (SiBN) และ Zoom Webinar 

        ลงทะเบียนเข้าชมได้ที่ https://forms.gle/5dncKijGzDysd6vS9  หรือ Scan QR Code ในกำหนดการและโปสเตอร์ที่แนบไปด้วย ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 (หมายเหตุ: Meeting ID จะส่งให้ทาง E-mail ที่ลงทะเบียน) 

        และสามารถเข้าชมการถ่ายทอดสดได้ทางเว็บไซต์ www.si.mahidol.ac.th/metc/webstan/iptv/index.html  หรือคลิก Banner/Poster การประชุมจากหน้าเว็บไซต์งานพัฒนาคุณภาพ จะทำการ Link ไปยังหน้าการถ่ายทอดทันทีค่ะ

        กรณีที่ไม่สามารถเข้าชมตามข้อแนะนำข้างต้นได้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาคุณภาพ คณะฯ โทร. 98776, 98764

        รายละเอียดกำหนดการ >>คลิก

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด