การประชุมวิชาการ " MED XMET"

      ขอเชิญผู้ที่สนใจในด้าน medical metabolomics เข้าร่วมประชุม " MED X MET" (รูปแบบออนไลน์) ในวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพนธ์ 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น.  และขอเชิญชวนนิสิต-นักศึกษาและนักวิจัยรุ่นใหม่ ร่วมส่งบทคัดย่องานวิจัยของท่าน เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกให้ร่วมนำเสนอในการประชุม MED X MET mini-symposium ผู้สนใจลงทะเบียนได้ตั้งเเต่วันนี้ - 23 กุมภาพันธ์ 2565 >>คลิกลงทะเบียน<<  

       และขอเชิญชวนนิสิต-นักศึกษาและนักวิจัยรุ่นใหม่ ร่วมส่งบทคัดย่องานวิจัยของท่าน เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกให้ร่วมนำเสนอในการประชุม MED X MET mini-symposium ผู้สนใจลงทะเบียนได้ตั้งเเต่วันนี้ - 23 กุมภาพันธ์ 2565 >>คลิกลงทะเบียน<<