กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัย "Strategic Research Forum 2022" ในหัวข้อ Healthy Thai Projects

ฝ่ายวิจัย ขอเชิญบุคลากรร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัย "Strategic Research Forum 2022" ในหัวข้อ Healthy Thai Projects เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมและงานวิจัยเกี่ยวข้องสร้างสัมพันธภาพและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในคณะ ฯ ในวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 เ ว ล า 13.00-15.00 น . ถ่ า ย ท อ ด ผ่ า น zoom Meeting ID: 990 9080 4379 และ Passcode: research

>>คลิกลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม<<