การบรรยายพิเศษ เรื่อง Teaching Physiology in an Online World: Tales from the Trenches

ภาควิชาสรีรวิทยา ขอเชิญบุคลากร นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ ร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง Teaching Physiology in an Online World: Tales from the Trenches โดย Professor Stephen H. Wright จาก University of Arizona สหรัฐอเมริกา ในวันที่ 21 มกราคม 2565 ระหว่างเวลา 09.00-10.00 น. ผ่านทาง Zoom Meeting เเละ Facebook Live ผู้สนใจลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ จึนถึง วันที่ 19 มกราคม 2565  >>คลิกลงทะเบียน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียน ได้ที่ คุณอิศราวรรณ/ คุณจุฬาลักษณ์ โทร. 02-419-5279 

E-mail: issarawan.kea@mahidol.edu, julalux.tho@mahidol.ac.th

Facebook : https://www.facebook.com/Siriraj.Physiology