การประชุมวิชาการ The 11th Siriraj Neuroscience Annual Conference “Neurological Disorders in Systemic Diseases”

สาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราขพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป อายุรแพทย์ และประสาทแพทย์ และเเพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ The 11th Siriraj Neuroscience Annual Conference “Neurological Disorders in Systemic Diseases” ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2565 ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ ณ ห้องประชุมวีกิจ วีรานุวัตติ์ ตึกอัษฎางค์ ชั้น 3-4 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  สอบถามรายละเอียดและติดตามข้อมูลการประชุมวิชาการ ได้ที่ https://www.facebook.com/NeuroSiriraj

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพรทิพย์  ลีรัตน์ สำนักงานสาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ ตึก 72 ปี ชั้น 4 ตะวันออก โทร. 0 2419 7101-2, E-mail : porntip.leerat@gmail.com