โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการประจำปี 2565 เรื่อง "Meet the Experts in Dermatology : The Next Normal Dermatology : Beyond the Excellence" ระหว่างวันที่ 19 - 20 ม.ค. 65

        ภาควิชาตจวิทยา ขอเชิญตจเเพทย์ เเละ เเพทย์ทั่วไปที่มีความสนใจเกี่ยวกับโรคผิวหนังเข้าร่วมโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการประจำปี 2565 เรื่อง "Meet the Experts in Dermatology : The Next Normal Dermatology : Beyond the Excellence" ระหว่างวันที่19-20 มกราคม 2565 เวลา 08.30-15.30 น. โดยทุกท่านสามารถเข้าชมผ่าน HD Live Steaming
        ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเเละสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  >>คลิก<<
 
        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพรพรรณ  ปันใจ โทร. 06 3865 1191 หรือ 0 2419 4337 เเละ IDLine : SIRIRAJDERMATOLOGY