ขอเชิญรับฟัง “อัปเดตสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ในต่างประเทศและข้อแนะนำในการป้องกันตนเองเมื่อเปิดประเทศ”

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญรับฟัง “อัปเดตสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ในต่างประเทศและข้อแนะนำในการป้องกันตนเองเมื่อเปิดประเทศ” ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. โดย ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- สถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ในยุโรป
- ความคืบหน้าการรับวัคซีนในประเทศไทย
- แนวทางการป้องกันและดูแลตนเองและคนใกล้ชิดเมื่อเปิดประเทศ
รับชมผ่านทาง Facebook live Fan Page:
👉🏻 Mahidol University: https://www.facebook.com/mahidol
👉🏻 Mahidol Channel: https://www.facebook.com/mahidolchannel
👉🏻 Siriraj Channel: https://www.facebook.com/siriraj.channel
👉🏻 ช่อง IPTV มหาวิทยาลัยมหิดล