ขอแจ้งปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

        ฝ่ายสารสนเทศ ขอแจ้งปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยกำหนดการปิดให้บริการระบบงานในวันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2564 ตามรายละเอียดเอกสารแนบ หากมีข้อขัดข้องหรือข้อสงสัย ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข 99228 กด 2

       คลิกดูรายละเอียด

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด