งานลอยกระทง ประจำปี 2564 “ศิริราชสืบสานประเพณีไทย ลอยกระทงแบบห่วงใย ห่างไกลโควิด”

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม ในงานลอยกระทง ประจำปี 2564 “ศิริราชสืบสานประเพณีไทย ลอยกระทงแบบห่วงใย ห่างไกลโควิด” ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 07.00 - 19.00 น. ณ คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยกิจกรรมพิเศษและสนับสนุน  งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ตึกอำนวยการ ชั้น 1  โทร. 0 2419 7655 และ 0 2419 9272  โทรสาร 0 2412  1995