งานปาฐกถาสุด แสงวิเชียร เเละพิธีมอบรางวัลเหรียญทองเกียรติยศ ประจำปี 2564

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญ อาจารย์เเพทย์ เเพทย์ประจำบ้าน นักศึกษาเเพทย์ เเละบุคลากรทางการเเพทย์ เข้าร่วมฟังการปาฐกถาสุด แสงวิเชียร พร้อมพิธีมอบรางวัลเหรียญทองเกียรติยศ ประจำปี 2564 โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เจริญ โชติกวณิชย์ ในหัวข้อ เรื่อง “วิวัฒนาการการผ่าตัดโรคกระดูกสันหลังคดในเด็ก (Evaluationin the management of scoliosis in children)” ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น G รพ.ศิริราช 

        ทุกท่านสามารถรับชมทาง Facebook Live ได้ที่ www.facebook.com/sirirajconference

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด