การประชุมวิชาการ 104 ปี ศัลยศาสตร์ศิริราช

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ภาควิชาศัลยศาสตร์ ขอเชิญศัลยแพทย์ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป แพทย์ประจำบ้าน พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ เเละผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ 104 ปี ศัลยศาสตร์ศิริราช ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 - 16.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ Zoom Meeting 

        ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ งานวิจัยเเละวิชาการ ภาควิชาศัลยศาสตร์ ตึกสยามินทร์ ชั้น 13 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โทร. 0 2419 8760 E-mail : surgeryannualmeeting@gmail.com ลงทะเบียนฟรี ผ่าน QR Code

        >>คลิกลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการฟรี