การประชุม วิชาการวิสัญญีศิริราช ประจำปี 2564 “9th Annual Siriraj Anesthesia Webinar Conference: Acute perioperative pain management”

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ขอเชิญบุคลากรทางการเเพทย์ร่วมการประชุม วิชาการวิสัญญีศิริราช ประจำปี 2564 “9th Annual Siriraj Anesthesia Webinar Conference: Acute perioperative pain management” ในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08:00-16:00 น. ห้อง Zoom meeting อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

        สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณรานี / คุณชุติมณฑน์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา โทร. 0 2419 7990 ต่อ 201/101 โทรสาร 0 2411 3256 E-mail : sirirajanes@gmail.com

>>คลิกลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ