การประชุมวิชาการ “ 3rd Urology Siriraj Annual Meeting : USAM 2021 ”

ภาควิชาศัลยศาสตร์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ขอเชิญบุคลากรทางการเเพทย์เข้าร่วมการประชุมวิชาการ “ 3rd Urology Siriraj Annual Meeting : USAM 2021 ” ระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ด้วยระบบ Virtual Meeting 
 
ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมเเละลงทะเบียน ได้ที่ www.usamconference.com