ขอเชิญรับฟัง อัปเดตสถานการณ์ COVID-19 "ถอดบทเรียนจากสัญญาณเตือนภัย: สถานการณ์โลก จากวิกฤตสายพันธุ์ Delta"

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญรับฟัง อัปเดตสถานการณ์ COVID-19 "ถอดบทเรียนจากสัญญาณเตือนภัย: สถานการณ์โลก จากวิกฤตสายพันธุ์ Delta" ในวันอังคาร ที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. โดย ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
ในหัวข้อ
  - อัปเดตสถานการณ์การรับมือกับสายพันธุ์ Delta จากทั่วโลก
  - แนวทางและสถิติการรับวัคซีนของประเทศต่างๆเพื่อป้องกันสายพันธุ์ Delta 
  - ความน่าเชื่อถือของ Rapid Antigen Test และขั้นตอนการดูแลตนเองเมื่อต้อง Home Isolation 
  รับชมผ่านทาง: http://iptv.mahidol.ac.th 
  Facebook live Fan Page:
                                                👉🏻 Mahidol University: https://www.facebook.com/mahidol 
                                                👉🏻 Mahidol Channel: https://www.facebook.com/mahidolchannel 
                                                👉🏻 Siriraj Channel: https://www.facebook.com/siriraj.channel