ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมโครงการ "สัมมนาเครือข่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2564"

ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์  ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมโครงการ "สัมมนาเครือข่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2564"  วันอังคารที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.30 – 15.30 น.  ผ่านการประชุมออนไลน์ทางระบบ Webex Meetings

พบหัวข้อการสัมมนาที่น่าสนใจจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
• “การจัดการเอกสารจดหมายเหตุเป็นไฟล์ดิจิทัล” โดย นางสาวณัฏฐา กล้าหาญ 
นักจดหมายเหตุชำนาญการ กลุ่มเอกสารจดหมายเหตุและบริการ 

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  • “ความเป็นมาและทิศทางการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ศิริราช” 
โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงตุ้มทิพย์ แสงรุจิ
หัวหน้าหน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/Z8BYK3mrUDuEwSSB9  

ตั้งแต่วันนี้ – 27 กรกฎาคม 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพงศกร ระวิเพียรทรัพย์  โทร. 081 052 4218