ประกาศ ขอยกเลิกการจัดกิจกรรมโครงการ "ศิริราชปฏิบัติบูชา ถวายเเเด่พระมหากษัตราธิราช เเละผู้ทรงมีคุณูปการต่อเเผ่นดินไทย ประจำปี 2563" ครั้งที่ 27