แจ้งยกเลิกการจัดกิจกรรมโครงการ "ศิริราชปฏิบัติบูชา ถวายเเเด่พระมหากษัตราธิราช เเละผู้ทรงมีคุณูปการต่อเเผ่นดินไทย ประจำปี 2563" ประจำเดือนมกราคม 2563

งานคุณธรรมและจริยธรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอแจ้งยกเลิกการจักกิจกรรมปฏิบัติธรรมด้วยการเจริญสติวิปัสสนากรรมฐาน "ศิริราชปฏิบัติบูชา ถวายแด่พระมหากษัตราธิราช และผู้ทรงมีคุณูปการต่อแผ่นดินไทย ประจำปีงบประมาณ 2563"  ประจำเดือนมกราคม 2563  ในวันพุธที่ 8 มกราคม 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2419 9294