คณะแพทย์คุณธรรม (AIR) มีความสำคัญอย่างไรต่อชาวศิริราช