ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม กิจกรรม “Health For All สุขภาพดี ชีวิตดี วิถี 4.0

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับ หน่วยวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพกลุ่มงานวิจัยและเครือข่ายวิจัย และงานกิจกรรมเพื่อสังคม ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม กิจกรรม “Health For All สุขภาพดี ชีวิตดี วิถี 4.0” ในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 – 15.00 น. ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช